Din hud kan ta hand om och förnya sig av egen kraft. Dr.Hauschkas hudvård övertar inte den uppgiften utan hjälper huden att återfå sin naturliga balans. Produkterna är skapade för att stödja hudens naturliga och friska funktioner. En hud i obalans uppvisar olika symtom som torrhet, överdriven fettproduktion, känslighet osv – men detta är inte ett oåterkalleligt statiskt tillstånd. Genom att samarbeta med hudens egna krafter och rytm kan den normaliseras och bli både friskare och vitalare.

Huden är gränsen mellan människans inre och yttre värld. Den är vårt största sinnesorgan och känner av förändringar i vår omvärld, men den speglar också vad som sker inne i vår kropp. En stor del av vårt immunförsvar är beläget i huden och den är liksom lungor och njurar ett organ för elimination. Därför är hudvård inte en onödig lyx – är förebyggande friskvård.

Dr.Hauschkas hudvårdsserie lanserades 1967 efter ett intensivt samarbete mellan hudterapeuten Elisabeth Sigmund och kemisten och forskaren Rudolf Hauschka. Deras innovativa och för hudvården revolutionerande idé var att kombinera Hauschkas gedigna erfarenhet av naturläkemedel och Sigmunds forskning om traditionell hudvård i olika kulturer. Resultatet blev ett hudvårdskoncept som i sig inbegriper allt från hur råvaran tas fram till hur de naturligt balanserande krafterna fungerar i människan.

Ingredienser av unik kvalitet

Dr.Hauschkas 100 % naturliga råvaror kommer från egna biodynamiska odlingar, från ekologiska kontraktsodlingar i hela världen och från vilda växter plockade på skyddade platser i naturen. Växterna skördas varsamt för hand och den vidare förädlingen sker under största omsorg för att växternas terapeutiska och vitala krafter ska bibehållas och vidarebefordras till huden. Produkterna, som bygger på kunskap och principer från antroposofisk medicin, är helt fria från syntetiska tillsatser som doft- och färgämnen och de innehåller inga mineraloljor eller syntetiska konserveringsmedel.

Människan är en del av en större enhet med ansvar för sin omvärld. Att välja biodynamiska eller ekologiska råvaror betyder inte bara mer värdefulla ingredienser, det är också ett åtagande för att vårda jorden vi lever av. Helhetssyn innebär också att hudvårdsprogrammet bygger på insikten att vår kropp fungerar som ett ekologiskt system där ingående delar påverkar varandra: det du smörjer på huden påverkar resten av kroppen.

Biodynamisk Odling

En örtagård med läkeväxter på den tunga lerjorden i utkanten av schwäbiska alperna? Eckwäldens bönder såg ganska skeptiskt på det hela när Wala (Dr.Hauschkas moderbolag) i slutet av 1950-talet letade efter mark för sitt nya projekt. Rudolf Hauschka köpte en sank äng vid foten av berget där företagets nya byggnad skulle stå. Trädgårdsmästarna har alltsedan dess brukat jorden med biodynamiska metoder. Efter många års arbete blev jorden så småningom finkornig och lättarbetad. Trädgårdsmästarna odlar idag mer än 150 olika läkeväxter på den numera 4,5 hektar stora ytan. Trollsländor, paddor och eldsalamandrar känner sig hemma bland näckrosdamm, bäck, bikupor, blomsterängar och småskog.

Biodynamisk odling betraktar trädgården mer eller mindre som ett slutet kretslopp. Fröer, kompost och såjord kommer nästan uteslutande från egen framställning. Trädgårdsmästarna använder sig av olika metoder för att främja förmultningsprocessen i komposten och för att stärka växterna mot skadeinsekter och sjukdomar. Handarbete är viktigt när man arbetar med växter. Vid sådd och skörd arbetar Walas trädgårdsmästare i takt med naturens rytm. Resultatet blir kraftiga och friska växter. Den rätta basen för Dr. Hauschkas hudvårdsprodukter.

Framställning av extrakter

Essenser

Vi använder färska växter i våra essenser som antingen kommer från vår Demeterodling Sonnenhof, vår egen biodynamiska trädgård, från kontraktsodlingar eller från kontrollerade vilda insamlingar.

Efter finfördelning blandas växterna i en stor stengodsbehållare med kallt vatten och lite alkohol. Under sju dagar verkar ljus- och rörelserytmiska processer på essensen, som har utvecklats ur den naturliga rytmen och den mänskliga organismen: Medarbetare rör om blandningen morgon och kväll. Då får essensen som annars står i mörker ljus. Efter en vecka pressas essensen och filtreras. En liten andel av de pressrester som blandats med aska tillsätts till den filtrerade essensen som ingår i Dr. Hauschkas hudvård.

Oljeextrakt

För oljeextrakt får de torkade läkeväxterna mogna en vecka i vegetabilisk olja. Blandningen värms upp till 37 °C. Morgon och kväll rörs blandningen om. På så vis kan läkeväxtens hela kraft tas upp av oljan. Efter denna process pressas den och filtreras.

Läkeväxtextrakt

Nyskördade läkeväxter från WALAs örtagård finfördelas och läggs i vatten under sju dagar. Blandningen utsätts morgon och kväll för ljus-, temperatur- och rörelserytmiska processer. Normalt pressas växtdelarna efter tre och en halv dag och bränns till aska. Växtsaften behandlas rytmiskt i ytterligare tre och en halv dag. Efter sju dagar filtreras den och en liten del av materialet från pressprocessen till aska och tillsätter en liten del av detta. 

Pressad saft

Blommor, blad och stjälkar pressas direkt efter skörd. Till skillnad från läkeväxtextrakten innehåller de nypressade safterna allt i outspädd form. Allt som läkeväxten innehåller finns i safterna. Det är det som ger dess speciella verkan.

Eterisk olja

Det mest ädla som rosen kan erbjuda är en äkta eterisk rosenolja.

Tidigt på morgonen, när dimman fortfarande hänger tung över dalgångarna och de första solstrålarna visar sig, ger sig kvinnor och män ut för att skörda damascenerrosens dyrbaraste skatt: de underbart doftande kronbladen. Man skördar bara de helt öppnade rosorna samt foderbladen genom att mycket försiktigt vrida av stjälken. Rosorna läggs i videkorgar som männen och kvinnorna har hängande om höfterna. Alla rör sig snabbt och tyst i det böljande roshavet av rosé- till lysande rosa vars färgprakt lyser mot den klarblå morgonhimlen. I denna fridsamma atmosfär arbetas det till en bit in på förmiddagen. Den doftande skörden samlas i jättelika säckar som kan väga upp till 12 kg. Redan före lunch lämnas de till destilleriet, där den eteriska rosenoljan utvinns.

Rosorna blir genast bearbetade. De vägs ännu en gång och läggs slutligen i destilleringskärl och blandas med avmineraliserat vatten. Blandningen upphettas under ett tryck på 1 bar. Vattenånga uppstår som drar med sig rosornas doftande beståndsdelar. Ångan stiger uppåt och leds sedan över i det så kallade kylröret. I det finns en spiral som kyler ner ångan, det kondensat som uppstår samlas som en mjölkaktig vätska som kallas “oljevatten” på botten av kärlet. Det innehåller cirka 25-30 g ”grön olja” (utvunnet från ca 450 kg rosor), från denna första destilleringsprocess.

Den gröna oljan har en stark doft av färska blommor. Det är den mest koncentrerade och därmed också den mest värdefulla formen av eterisk rosenolja. Därefter destilleras “oljevattnet” en gång till. Från cirka 1 600 liter oljevatten utvinns cirka 75 g ”gul olja”, en olja med lägre koncentration vars doft är något svagare än den gröna oljan. Tillsammans med den gröna oljan dekanteras den och filtreras sedan. Som slutprodukt får man den dyrbara eteriska rosenoljan, som är mycket eftertraktad vid framställningen av parfym och kosmetika.

Dr.Hauschkas hemsida

Nerola Organic Treatments
info@nerolaorganic.com ~ 070 386 18 93 ~ Rödabergsgatan 3 Stockholm