Dr.Hauschka

Din hud kan ta hand om och förnya sig av egen kraft. Dr.Hauschkas hudvård övertar inte den uppgiften utan hjälper huden att återfå sin naturliga balans. Produkterna är skapade för att stödja hudens naturliga och friska funktioner. En hud i obalans uppvisar olika symtom som torrhet, överdriven fettproduktion, känslighet osv – men detta är inte ett oåterkalleligt statiskt tillstånd. Genom att samarbeta med hudens egna krafter och rytm kan den normaliseras och bli både friskare och vitalare.

Huden är gränsen mellan människans inre och yttre värld. Den är vårt största sinnesorgan och känner av förändringar i vår omvärld, men den speglar också vad som sker inne i vår kropp. En stor del av vårt immunförsvar är beläget i huden och den är liksom lungor och njurar ett organ för elimination.

Dr.Hauschkas hudvårdsserie lanserades 1967 efter ett intensivt samarbete mellan hudterapeuten Elisabeth Sigmund och kemisten och forskaren Rudolf Hauschka. Deras innovativa och för hudvården revolutionerande idé var att kombinera Hauschkas gedigna erfarenhet av naturläkemedel och Sigmunds forskning om traditionell hudvård i olika kulturer. Resultatet blev ett hudvårdskoncept som i sig inbegriper allt från hur råvaran tas fram till hur de naturligt balanserande krafterna fungerar i människan.

Ingredienser av unik kvalitet

Dr.Hauschkas 100 % naturliga råvaror kommer från egna biodynamiska odlingar, från ekologiska kontraktsodlingar i hela världen och från vilda växter plockade på skyddade platser i naturen. Växterna skördas varsamt för hand och den vidare förädlingen sker under största omsorg för att växternas terapeutiska och vitala krafter ska bibehållas och vidarebefordras till huden. Produkterna, som bygger på kunskap och principer från antroposofisk medicin, är helt fria från syntetiska tillsatser som doft- och färgämnen och de innehåller inga mineraloljor eller syntetiska konserveringsmedel.

Människan är en del av en större enhet med ansvar för sin omvärld. Att välja biodynamiska eller ekologiska råvaror betyder inte bara mer värdefulla ingredienser, det är också ett åtagande för att vårda jorden vi lever av. Helhetssyn innebär också att hudvårdsprogrammet bygger på insikten att vår kropp fungerar som ett ekologiskt system där ingående delar påverkar varandra: det du smörjer på huden påverkar resten av kroppen.

Biodynamisk Odling

En örtagård med läkeväxter på den tunga lerjorden i utkanten av schwäbiska alperna? Eckwäldens bönder såg ganska skeptiskt på det hela när Wala (Dr.Hauschkas moderbolag) i slutet av 1950-talet letade efter mark för sitt nya projekt. Rudolf Hauschka köpte en sank äng vid foten av berget där företagets nya byggnad skulle stå. Trädgårdsmästarna har alltsedan dess brukat jorden med biodynamiska metoder. Efter många års arbete blev jorden så småningom finkornig och lättarbetad. Idag odlas mer än 150 olika läkeväxter på den numera 4,5 hektar stora ytan.

Biodynamisk odling betraktar trädgården mer eller mindre som ett slutet kretslopp. Fröer, kompost och såjord kommer nästan uteslutande från egen framställning. Trädgårdsmästarna använder sig av olika metoder för att främja förmultningsprocessen i komposten och för att stärka växterna mot skadeinsekter och sjukdomar. Handarbete är viktigt när man arbetar med växter. Vid sådd och skörd arbetar Walas trädgårdsmästare i takt med naturens rytm. Resultatet blir kraftiga och friska växter. Den rätta basen för Dr. Hauschkas hudvårdsprodukter.

Läs mer på Dr.Hauschkas hemsida